GGD Rapporten

Om de kwaliteit in de kinderopvang te waarborgen vindt er minimaal jaarlijks op het kinderdagverblijf een GGD inspectie plaats.

Voor de opening van het kinderdagverblijf is de GGD al op een “voor inspectie” geweest. De enkele punten van aandacht die hieruit voort kwamen zijn direct meegenomen met de veranderingen/verbouwingen voor de opening.

Net na de opening is er een inspectie geweest (april 2017), nadat we een half jaar open waren heeft er een inspectie plaats gevonden (september 2017) n.a.v. deze inspectie is er een na-inspectie geweest (december 2017).

In april 2018 is er opnieuw een onverwachte inspectie geweest. Ook deze inspectie zijn we weer goed doorgekomen.

De rapporten zullen altijd hier op de website te vinden zijn.

170413 KDV spelenderwijs (OVR) April_2017<
> 170926 kdv Spelenderwijs (ONR) September_2017 <
> 171214 KDV spelenderwijs nader onderzoek-1_December2017 <
180418 inspectie rapport definitief April_2018 <
> Definitief inspectierapport KDV Spelenderwijs_september2019
> Definitief inspectierapport KDV Spelenderwijs_mei2021 <